วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

“ผบ.ทร.” สั่งทุกหน่วย เตรียมพร้อม ต้อนรับ พลทหารเกณฑ์ผลัด 3/63 รายงานตัวเข้าค่าย 1 – 2 กพ.นี้ 4,934 นาย

“ผบ.ทร.” สั่งทุกหน่วย เตรียมพร้อม
ต้อนรับ พลทหารเกณฑ์ผลัด 3/63 รายงานตัวเข้าค่าย
1 – 2 กพ.นี้ 4,934 นาย
ยึดมาตรการ ศบค.
กักตัว14 วันก่อน
ทั้ง สอ.รฝ.-น.ย.- กรมแพทย์ทหารเรือ
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุม หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ
โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม
พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า มีการหารือการเตรียมความพร้อมในการรายงานตัวของทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด 3/63 ของกองทัพเรือ ท่ามกลางการแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด – 19 ระลอกใหม่
และการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลเรือหลวงจักรีนฤเบศร ภายหลังการกักตัวครบ 14 วัน
ในส่วนของการรายงานตัวของทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด 3/63 ของกองทัพเรือ ที่จะมีขึ้นนี้ในระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นการรับทหารใหม่ในห้วงเวลาที่มีการระบาดของเชื้อโควิด – 19 ระลอกใหม่
พลเรือเอก ชาติชาย ได้แสดงความห่วงใย พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เกิดความปลอดภัย ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด ด้วยมาตรการที่เข้มแข็ง
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กรมแพทย์ทหารเรือ และกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้ร่วมกันเตรียมความพร้อม และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ แก่ทหารใหม่ทั้ง 4,934 นาย รวมถึงครอบครัวของทหารใหม่ ให้ทราบถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติตั้งแต่เริ่มขึ้นรถในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เพื่อเดินทางมายังศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นไปตามกรอบและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี
กรมแพทย์ทหารเรือเป็นหน่วยกำกับดูแลอีกชั้นหนึ่ง
สำหรับแนวการปฏิบัติที่สำคัญจะดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
– จัดให้มีการคัดกรองก่อนการเดินทาง และให้เดินทางมากับรถที่จัดให้แบบ new normal มายังศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
– จัดให้มีการระวังป้องกันส่วนบุคคลในการเดินทางมารายงานตัวอย่างเคร่งครัด
– จัดให้มีสถานีต่าง ๆ ในการรับทหารใหม่ เมื่อมาถึงศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน แบบระวังป้องกันในทุกรายละเอียด และให้หน่วยงานเวชกรรมป้องกัน ของกรมแพทย์ทหารเรือ ดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจ ที่ห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อ เพื่อหาเชื้อตามแนวทางการหาจากในกลุ่มที่มาจากจังหวัดที่มีการระบาด
– มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นในช่วง 14 วันแรก
– ควบคุมกิจกรรมทุกอย่างให้อยู่ภายใต้มาตรการที่กำหนดในช่วง 14 วันแรก
– มีระบบการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันกับอาคารนอน กราบพัก การอาบน้ำ การรับประทานอาหาร
– จัดให้มีการดำเนินการภายใต้การเฝ้าระวังใน 14 วันแรก และหากพบผู้ติดเชื้อจะดำเนินการตามขั้นตอน โดยมีโรงพยาบาลรองรับในพื้นที่
– จัดให้มีการให้ความรู้แก่ทหารใหม่ทุกนายอย่างสม่ำเสมอ มีมาตรการยึดถือร่วมกัน โดยกวดขันให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างจริงจัง
– กรณีที่หมดระยะเวลาในการเฝ้าระวัง หากต้องมีการปล่อยก็จะดำเนินการตามมาตรการ ที่กำหนดไว้ต่อไป
โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า กองทัพเรือ ได้ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ โดยมุ่งหวัง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น มั่นใจในมาตรการ และเป็นการแสดงออกซึ่งความตั้งใจจริงในการดูแลบุตรหลานของพี่น้องประชาชน
โดยในวันที่ 28 มกราคม นี้ กองทัพเรือ จะได้จัดให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติในการเข้ารายงานตัวของทหารใหม่เหมือนวันจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของทางกรมแพทย์ทหารเรือ
นอกจากนั้นทางกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จะได้จัดทำ
วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เป็นการเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเชื่อมั่นในการเดินทางมาของน้อง ๆ ทหารใหม่ ในพื้นที่สัตหีบ
นอกจากนั้น หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จะได้เชิญส่วนราชการ และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าเยี่ยมชมรับฟังคำชี้แจงเพื่อให้เกิดความมั่นใจเพื่อนำไปบอกเล่าให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต่อไป
ในส่วนของ กำลังพลเรือหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งกักตัวครบ 14 วัน ภายหลังมีการตรวจพบว่ามีกำลังพลประจำเรือติดเชื้อไวรัส COVID – 19 นั้น โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กำลังพลทุกนายของเรือหลวงจักรีนฤเบศร ได้เริ่มมาปฏิบัติงานบนเรืออีกครั้งอย่างเข้มแข็ง ซึ่งถือได้ว่าที่ผ่านมาเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือปฏิบัติภายใต้มาตรการของทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ซึ่งกองทัพเรือ ขอขอบคุณทุกกำลังใจของพี่น้องประชาชนที่ส่งมาถึงกำลังพลประจำเรือทุกนาย
ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยแก่ จ่าเอก ณัฐวรรษน์ ภวัตณัฐรัชต์ จ่าเอก โยธิน เกล้าวิกรณ์ และ พลทหาร บดินทร์ นำวัฒนาเจริญ สังกัดกองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ที่มีความกล้าหาญ ร่วมกันสร้างความดี ช่วยเหลือชีวิตประชาชนที่พลัดตกตกทะเล จนได้รับความปลอดภัย
ทั้งนี้ สืบเนื่องกำลังพลทั้ง 3 นาย ได้เข้าช่วยเหลือชีวิต นางผุสดี คันโท อายุ 63 ปี ที่มีอาการหน้ามืดพลัดตกทะเล บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ ก่อนถูกกระแสน้ำพลัด ลอยไปบริเวณทุ่นไฟปากร่อง อ่าวดงตาล ขณะที่กำลังพลทั้ง 3 นาย อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เวรยาม บริเวณท่าเทียบเรือกลางอ่าว กองเรือยุทธการ เกิดได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ ทั้งหมดจึงตัดสินใจนำเรือเล็กออกฝั่ง เข้าช่วยเหลือในทันทีทันใด จนสามารถรอดชีวิตมาได้ ก่อนช่วยปฐมพยาบาล พร้อมประสานครอบครัวที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้มารับตัวกลับบ้านด้วยความปลอดภัย
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
แชร์
error: Content is protected !!