วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

ทหารม้า ม.พัน 4 รอ.พ่นสาร BKC ฆ่าเชื้อโรค รองรับ น้องๆชั้นประถมฯ เปิดเรียน 1 กพ.นี้

25 ม.ค. 2021
174
พี่ๆ ทหารม้า
ม.พัน 4 รอ.
ทำความสะอาด รร.
ห้องเรียน สนามเด็กเล่น
พร้อม พ่นสาร BKC
ฆ่าเชื้อโรค
รองรับ น้องๆชั้นประถมฯ
เปิดเรียน 1 กพ.นี้
หลังหยุดมา กว่า1เดือน เพราะโควิดฯ
ทหาร จาก กองพันทหารม้าที่ 4 (ม.พัน4รอ.)กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ จัดชุดปฎิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อน ดำเนินการฉีดพ่นสาร BKC (Benzalkonium chloried) เพื่อฆ่าเชื้อ COVID-19 และชุดเช็ดถูทำความสะอาด เพื่อทำความสะอาดกำจัดเชื้อโรคบริเวณ ห้องผู้อำนวยการ, ห้องพักครู, ห้องเรียน, ห้องสมุด, ห้องอาหาร, สนามเด็กเล่น, ห้องน้ำ, ห้องส้วม ณ โรงเรียนศรีดรุณ ซ.สามเสน 30 เขตดุสิต กทม.
ทั้งนี้ กองทัพบกได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงที่มีที่ตั้งอยู่ใน กทม. จัดชุดปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อน เข้าทำความสะอาดโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีกำหนดเปิดเรียนในวันที่ 1 ก.พ.64 ให้มีความสะอาด ปลอดภัย ลดการสะสมของเชื้อและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค สร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับนักเรียน ครู และประชาชน
:กองทัพภาค1
error: Content is protected !!