วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

สากกะเบือ ยัน เรือรบ

“บิ๊กตู่” สั่งทหาร
กลไก ศปม.
ช่วยตรวจสอบ ควบคุมแหล่งผลิต อุปกรณ์-หน้ากากอนามัย
อย่าให้กักตุนสินค้า-ขายเกินราคา
ให้กองทัพ-แม่บ้านทหาร ช่วยกันผลิตเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากผ้า แจกจ่ายให้กับชุมชน
นําผลผลิตการเกษตร”ทหารพันธุ์ดี”แจกจ่าย/จําหน่ายราคาถูก
พร้อมไปช่วยบริจาคโลหิต
สนับสนุน ก.สาธารณสุข ในการหา SQ -แพทย์ทหาร- รพ.สนาม
พร้อมวางกำลังเข้ม ชายแดน-ทะเล
สกัดแรงงานเถื่อนที่ชายแดน บังคับใช้กม.จริงจัง
.
พันเอก วันชนะ​ สวัสดี​ รองโฆษกกลาโหม​ กล่าวว่า​ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม​ สั่งการในที่ประชุมสภากลาโหม ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพปรับปรุงแนวทางการวางกำลังของกองกำลังป้องกันชายแดนและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่​ การลาดตระเวนเฝ้าตรวจ โดยเฉพาะในทะเลอาณาเขตเพื่อเพิ่มความรัดกุมของระบบป้องกันชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล
และการสนับสนุนการดําเนินการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องและเต็มขีดความสามารถ
การสนับสนุนการดําเนินการของกระทรวงสาธารณสุข ในการบูรณาการดูแลพื้นที่กักกันโรคแห่ง รัฐ (State Quarantine) และสถานที่กักกันโรคทางเลือก (Alternative State Quarantine)
และการจัดเตรียมพื้นที่ควบคุมโรค สําหรับจัดทําเป็นโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม
การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยให้ดําเนินการในลักษณะขอความร่วมมือด้วยความละมุนละม่อม ไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดความขัดแย้ง ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ เหตุผล ความจําเป็นให้ประชาชนทราบ อย่างต่อเนื่อง
และให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม เตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วย หากการแพร่ระบาดขยายตัวเป็นวงกว้าง หรือมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พิจารณาต่อไป
และให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ร่วมกันผลิตเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากผ้า เพื่อ แจกจ่ายให้กับชุมชน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และนําสินค้าการเกษตรจากโครงการทหารพันธุ์ดี ออกแจกจ่ายและจําหน่ายในราคาถูก บริเวณพื้นที่ รอบที่ตั้งของหน่วย และการรับซื้อผลผลืตทางการเกษตรจากเกษตรกร และภาคประมง
และบูรณการทํางานร่วมกับเจ้าหน้าฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมแหล่งผลิต อุปกรณ์และหน้ากากอนามัย การกักตุนสินค้าและการขายเกินราคา
รวมทั้ง การบริจาคโลหิต ให้แก่สภากาชาดไทยในช่วงวิกฤตขาดแคลนเลือดในคลัง เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย ทั่วไป รวมทั้งเตรียมพร้อมรับมือกับผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และชุดเครื่องแบบทหาร
error: Content is protected !!