วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

บิ๊กตู่” สั่งเหล่าทัพ พร้อมรับมือ ทุกภัยคุกคาม ปรับการวางกำลัง ในพื้นที่ชายแดน-ทะเลอาณาเขต อย่างรัดกุม

บิ๊กตู่” สวมบท รมว.กลาโหม
สั่งเหล่าทัพ พร้อมรับมือ ทุกภัยคุกคาม
ปรับการวางกำลัง ในพื้นที่ชายแดน-ทะเลอาณาเขต อย่างรัดกุม
หลัง มีรายงานด้านความมั่นคง-การทหาร รอบบ้าน – ในภูมิภาค
พันเอก วันชนะ​ สวัสดี​ รองโฆษกกลาโหม​ กล่าวว่า​ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม​ สั่งการในที่ประชุมสภากลาโหม ว่า ให้เตรียมการรองรับภัยคุกคามในสถานการณ์ปัจจุบัน
ทั้งปัญหาการค้ามนุษย์ การลักลอบค้ายาเสพติด การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย อาชญากรรมข้ามชาติ
และการก่อการร้าย รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และให้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแนวทางการวางกําลัง และการจัดกําลังของกองกําลังป้องกันชายแดน ทั้ง ในส่วนของกําลังทหาร ตํารวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างบูรณาการ
และ ดํารงการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ โดยเฉพาะในทะเลอาณาเขต และเขตต่อเนื่องเพิ่มความรัดกุม ของระบบป้องกันชายแดน ทั้งทางบกและทางทะเล
ทั้งนี้ มีรายงานว่า ในที่ประชุมสภากลาโหม มีการรายงาน สถานการณ์ ด้านความมั่นคง ของประเทศรอบบ้าน และในอาเซี่ยน ในภูมิภาค ด้วย
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และชุดเครื่องแบบทหาร
error: Content is protected !!