วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

ทบ.ทำใจ! แต่จำเป็นต้องเสนอซื้อ ฮ.Black Hawk รุ่น M อีก 4 ลำ

ทบ.ทำใจ!
แต่จำเป็นต้องเสนอซื้อ ฮ.Black Hawk รุ่นM อีก4 ลำ
โดย ชะลอ โครงการซื้อ ฮ.ลาดตระเวน AH-6i ออกไปก่อน เพราะปัญหางบประมาณในช่วงโควิดฯ แต่จำเป็นต้องเร่งรองรับ ภารกิจ ทบ. ทั้งการทหาร ยุทธวิธี และลำเลียง ในระดับกองทัพภาค และชายแดนใต้

แม้ว่า ตามแผนเดิมของ ทบ. จะมีแผนระยะยาว ซื้อ เฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ AH-6i จากสหรัฐอเมริกา ทดแทน ฮ.Cobra รวม 31 ลำ ที่สภา คองเกรสของสหรัฐฯ ได้อนุมัติกรอบไว้แล้ว 1.2 หมื่นล้าน ตั้งแต่ปี2562 และ ได้จัดซื้อ 8ลำ งบฯ4,226 ล้านบาท แล้ว และจะเช้าประจำการปี2565 ก็ตาม นั้น

มีรายงานว่า ทบ. กำลังพิจารณา ในการจัดหา ฮ.Black Hawk M จำนวน 4 ลำ

ที่ปัจจุบัน ทบ. มี ฮ.BlackHawk เข้าประจำการ รวม 16 ลำ แล้ว โดยทะยอยซื้อ แบบความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐอเมริกา มาตั้งแต่ปี 2542 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็น ผบ.ทบ. และจัดซื้อ 4 ลำ ล่าสุด ในปี2560 ที่ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท เป็น ผบ.ทบ.

เนื่องจาก เล็งเห็นว่า ทบ. ตัองการใช้ ฮ. ที่ใช้งานได้ในหลายภารกิจ ทั้งปฏิบัติการทางทหาร และ ลำเลียง ทางยุทธวิธี มากกว่า ฮ. ที่ใช้ในทางยุทธวิธี การลาดตระเวนติดอาวุธ อย่างเดียว จึงได้พิจารณา เสนอขอจัดหา ฮ.Black Hawk ก่อน

เพราะหากเสนอ โครงการจัดซื้อ ฮ.ลาดตระเวนติดอาวุธAH-6i ต่อในปี2565 อีก งบฯจะไม่เพียงพอ เพราะมีราคาสูงขึ้น

อีกทั้งเป็นช่วงสถานการณ์โควิดฯ ที่คาดว่า งบฯกองทัพ ในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ จะถูกตัด หรือชะลอออกไป อีก เหมือน งบประมาณ ปี2563 และ 2564 ที่แต่ละเหล่าทัพ โดนตัดงบฯ โยกงบฯ และชะลอโครงการออกไปมาแล้ว

โดยเฉพาะ การใช้ในภารกิจทางทหาร ในแต่ละกองทัพภาค และ ชายแดนภาคใต้. จะได้ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการปฏิบัติการทางทหาร

ส่วน โครงการจัดซื้อ ฮ.AH6i ตามแผนนั้น จะทะยอยจัดซื้อ เมื่อสถานการณ์งบประมาณเอื้ออำนวย
ทั้งนี้ มีรายงานว่า ฮ.AH6i มีการปรับเปลี่ยนราคา ที่สูงขึ้น ด้วย

error: Content is protected !!