ห้องสมุดทหาร เผย มุมใหม่ “อนุสรณ์สถานแห่งชาติ”

ห้องสมุดทหาร
เผย มุมใหม่ “อนุสรณ์สถานแห่งชาติ”
ห้องสมุดทหาร
น่านั่ง น่าอ่าน
พร้อมหนังสือ เอกสารเก่าแก่
เอกสาร เกี่ยวกับการสละราชสมบัติของ ร.7 และการพระราชทานรัฐธรรมนูญ
.
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ดอนเมือง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ….นอกจากจะปรับปรุงใหม่ มี ส่วน รวมภาพ ประวัติศาสตร์การรบ ของทหารไทยทั้งใน เวียดนาม เกาหลี สงครามโลกครั้งที่1 -การรบที่ ล็อคอัน-หน่วยบิน วิคตอรี่- ยุทธนาวีที่เกาะช้าง-เรือหลวงธนบุรี- -การร่วมParade ฉลองชัยชนะ World War I ที่ ปารีส ฝรั่งเศส และอังกฤษ – สงครามอินโดจีน – สหรัฐไทยเดิม และรายชื่อวีรชน 3,869 คน
แล้วที่อาคารใหม่ นี้ ยังมีห้องสมุด ที่น่านั้งอ่านหนังสือ อ่านประวัติศาสตร์ และมีเอกสารเก่า ด้วย
error: Content is protected !!