วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

จะ ทหาร จะ ตชด. ผบ.ฉก. ก็ดูแล!!

“ผบ.ฉก.ยะลา”
เยี่ยม ตำรวจ ตชด.44
ดูแล พื้นที่ ธารโต ยะลา
แนะ แผนยุทธวิธี
สร้างความปลอดภัยสูงสุด
ขออย่าประมาท
สั่ง ติดตามพฤติกรรม เครือข่ายเครือญาติ ผกร.
แต่ไม่ลืม ห่วงลูกน้อง หอบข้าวของมาฝาก!!
.
พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลา พร้อม ผบ.ฉก.ตชด.44 เเละคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหาร และตำรวจ ปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.ธารโต จ.ยะลา
ทั้ง กองร้อย.ฉก.ตชด.442
กองร้อย.ฉก.ทพ.4105 ที่ หมู่4 บ.สวนสัมฤทธิ์
ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา
ผบ.ฉก.ยะลา ได้เน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติตามนโยบาย/สั่งการของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค4/ผอ.รมน.ภาค 4 อย่างเคร่งครัด
ส่วนหน่วยที่ขึ้นควบคุมทางยุทธการ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานจรยุทธ์ในแต่ภารกิจ ผบ.ฉก.ยะลา โดยได้เน้นย้ำการปฏิบัติในการ รปภ.พื้นที่ให้มีความปลอดภัยสูงสุด  และการติดตามพฤติกรรมกลุ่มเครือญาติ ผกร. เน้นตามนโยบาย/สั่งการฯ ของ ผอ.รมน.ภาค 4
พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางยุทธวิธี เพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจและระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความประมาทในการปฏิบัติภารกิจ และสามารถดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งควบคุมพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างปลอดภัย
ทั้งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของกำลังพล แนะนำด้านสุขอนามัยให้มีความสะอาดและน่าอยู่
พร้อมทั้ง ได้มอบเครื่องบริโภค และเงินบำรุงขวัญให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ด้วย
error: Content is protected !!