วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

…”คนไทยทุกคน มีเลือดทหาร” อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โฉมใหม่ กลิ่นอาย มิวเซี่ยม ยุโรป รวมภาพ ประวัติศาสตร์การรบ ของทหารไทย

…”คนไทยทุกคน มีเลือดทหาร”
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โฉมใหม่
กลิ่นอาย มิวเซี่ยม ยุโรป
รวมภาพ ประวัติศาสตร์การรบ ของทหารไทย
ทั้งใน เวียดนาม เกาหลี สงครามโลกครั้งที่1 -การรบที่ ล็อคอัน-หน่วยบิน วิคตอรี่- ยุทธนาวีที่เกาะช้าง-เรือหลวงธนบุรี- -การร่วมParade ฉลองชัยชนะ World War I ที่ ปารีส ฝรั่งเศส และอังกฤษ – สงครามอินโดจีน – สหรัฐไทยเดิม และรายชื่อวีรชน 8,369 คน
.
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ดอนเมือง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับการปรับปรุงใหม่ ใช้ประโยชน์พื้นที่ให้ได้มากที่สุด โดยการสร้างอาคารใหม่ ทำที่จอดรถใหม่
โดยที่อาคารใหม่ จะเชื่อมต่อระหว่าง อนุสรณ์สถานฯ ไปยังอาคารแสดงภาพวาดประวัติศาสตร์ในยุคต่างๆ โดย อาคารใหม่นี้ ได้อัญเชิญ พระบรมราชานุสาวรีย์หินอ่อน ร.5 จากใต้อาคารอนุสรณ์สถานฯ มาประดิษฐานที่ชั้น2
พร้อม ห้องสมุด และร้านขายของที่ระลึก หลากหลาย
พร้อมการบันทึกชื่อ ทหารที่เสียชีวิต ที่ชายแดนภาคใต้ และเครื่องบินตก เพิ่ม อีก รวมมีชื่อ วีรชนที่สละชีวิตในสมรภูมิรบต่างๆ รวม 8,369 นาย
ทั้งนี้ มีผู้เสียสละชีวิตในสงครามต่าง ๆ เช่น สูงครามโลกครั้งที่ 1
จำนวน 19 ราย
กรณีพิพาทอินโดจีน
จำนวน181 ราย
สงครามมหาเอเชียบูรพา
จำนวน 172ราย
สงครามเกาหลี
จำนวน 180 ราย
สงครามเวียดนาม
จำนวน 537ราย
การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์5,033 ราย
เสรีไทย จำนวน 3 ราย
ผู้เสียสละชีพเพื่อชาติ ปี 2522-2552 (รวมชายแดนใต้) จำนวน 1,529 ราย
ผู้เสียสละชีพเพื่อพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
จำนวน 17 คน
ผู้เสียสละชีพเพื่อชาติ ปี 2552-2560
(การเสียชีวิตในหน้าที่ และ 3 จังหวัดชายแดนใต้ด้วย)
จำนวน 698 ราย
ในหลวง ร.9 ทรงมีพระราชดำรัส ไว้ ตอนหนึ่ง เมื่อ2ธันวาคม 2509 ว่า “.คนไทยทุกคน มีเลือดทหาร”
Fb.Wassana Nanuam
error: Content is protected !!