วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

“แม่ทัพภาค1” เลียบชายแดนไทย-เมียนมา ตรวจหน่วยจรยุทธ์ ฉก.ทัพพระยาเสือ

“แม่ทัพภาค1”
เลียบชายแดนไทย-เมียนมา
ตรวจหน่วยจรยุทธ์
ฉก.ทัพพระยาเสือ
สวนผึ้ง ราชบุรี
ป้องกันการลักลอบข้ามแดนผิดกม.
.
พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาค1 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ แก่กำลังพล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในจุดตรวจความมั่นคงตามแนวชายแดน ในพื้นที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
รวมทั้งร่วมหารือ และประสานการปฏิบัติกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้การทำงานเกิดความประสานสอดคล้อง และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
โดยมี พลตรีบรรยงค์ ทองน่วม ผบ.พล.ร.9/ผบ.กกล.สุรสีห์ , ผบ.มทบ.16 นายอำเภอสวนผึ้ง และส่วนราชการในพื้นที่ต้อนรับ
โดยดินทางไปยัง ฐานปฏิบัติการ ร้อย.ทพ.1102 เหมืองตะกั่วปิดทอง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานจาก กกล.สุรสีห์ และ ฉก.ทัพพระยาเสือ
พร้อมทั้งมอบเหรียญพระพุทธชินราช เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว และสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล
จากนั้นได้ไปตรวจเยี่ยมการลาดตระเวน,จรยุทธ์ เเนวที่ขั้นที่ 1 เเนวชายเเดน เเละมอบของบำรุงขวัญให้กับ หมวดป้องกันชายแดน ณ ช่องทางตะโกบน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
และไปยัง หมู่บ้านสิบหลัง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดเเนวชายเเเดน และใช้กลไกความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการป้องกันบุคคลแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่ ใน
โอกาสนี้ แม่ทัพภาค1ได้พบปะ ให้กำลังใจ เเละกล่าวขอบคุณประชาชนในหมู่บ้าน ที่คอยให้ข่าว เเละข้อมูลการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายแก่เจ้าหน้าที่
จากนั้นได้ไปที่จุดตรวจสามเเยกบ้านตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นจุดตรวจในเเนวขั้นที่ 2 พื้นที่ถัดจากเเนวชายเเดน และ จุดตรวจคัดกรองโควิดฯ หน้าที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง ซึ่งเป็นจุดตรวจในเเนวขั้นที่ 3 พื้นที่ตอนใน โดยมี ผบ.มทบ.16 ผบก.ภ.จว.ราชบุรี พร้อมมอบของบำรุงขวัญให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
error: Content is protected !!