วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

กรม Stryker 112 ฝึกรบด้วยวิธีรุก แบบ ทหารราบยานเกราะ Battle Drill ด้วย กองร้อย Stryker

“ผู้การโอ่ง” พันเอก เอกอนันต์ เหมะบุตร ผบ.ร.112 และ ผู้บังคับบัญชา ผบ.หน่วยขึ้นตรง ร.112 ตรวจเยี่ยมการฝึก “BATTLE DRILL” ของการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย ร.112 ประจำปี 2564 ในห้วงวันที่ 20 – 22 ม.ค.64 ที่สนามฝึกศรีราชา ชลบุรี
ในการเตรียมการฝึกนอกที่ตั้ง ของกองร้อยทหารราบยานเกราะ Stryker ในเรื่องการรบด้วยวิธีรุก
ทั้งการเข้าตีต่อที่หมาย-การทบทวนหลังการปฏิบัติ -การฝึกทางยุทธวิธีในการเข้าที่รวมพลในเวลากลางคืน-การย้ายที่รวมพล
ผบ.ร.112 บอกกับกำลังพลผู้เข้ารับการฝึก ว่า ให้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการฝึก พร้อมเน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติในที่รวมพล และวินัยในการใช้อาวุธ ระเบียบการปฏิบัติในสนาม
: กรมทหารราบที่112
error: Content is protected !!