วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

“แม่ทัพภาค 4” เยี่ยมสำนักข่าวกรอง ใต้

“แม่ทัพภาค 4”
เยี่ยมสำนักข่าวกรอง ใต้
ย้ำ ทำงานการข่าวรอบคอบ แม่นยำแนะ รายงานสถานการณ์
ทั้งงานการเมืองและทางทหาร
ให้ “หน่วยเหนือ” ทราบ
พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ตรวจเยี่ยม รับฟังผลการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านการข่าวสำนักข่าวกรอง
ที่ห้องประชุมศูนย์บูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักอำนวยการข่าวกรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
เพื่อให้มีความพร้อมรองรับภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทั้งนี้ เพื่อสรุปสถานการณ์ด้านการข่าว และหารือ เสนอแนะแนวทางข้อคิดเห็น ในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการข่าว สนับสนุนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมทั้ง ปัญหาและภัยแทรกซ้อนให้ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้อง และวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์การก่อเหตุ เพื่อสกัดกั้น ยับยั้ง และตัดต้นตอการก่อเหตุให้มีประสิทธิภาพ
แม่ทัพภาค 4 กล่าวว่า งานด้านการข่าว เป็นภารกิจหน้าที่ที่สำคัญ เป็นงานที่จะเปิดทางไปสู่เป้าหมาย อย่างแม่นยำ งานการข่าวที่ดีจึงเป็นประโยชน์ต่อทุกภารกิจ
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการกำหนดเป้าหมาย การประเมินค่า และตีความ โดยใช้ประสบการณ์ในการกำหนด ได้ผลหรือไม่ได้ผล ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญ การทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีหน่วยงานด้านการข่าวอยู่หลายที่ และมีบุคลากรเป็นจำนวนมาก ต้องมีความลึกซึ้งเข้าใจเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผล
ขอให้เจ้าหน้าที่ดูรายละเอียดการทำงานอย่างรอบคอบ เพื่อความแม่นยำของข้อมูล และรายงานสถานการณ์ ทั้งทางการเมืองและทางทหารให้หน่วยเหนือทราบ เพื่อการปฏิบัติแบบครบวงจร ในการอำนวยการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี มีผลสำเร็จ”
แม่ทัพภาค 4 ยังได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของสำนักส่งกำลังบำรุง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อร่วมหารือและให้แนวทางการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่ สร้างความมั่นคงและมาตรฐานในการปฏิบัติงานภายในให้เกิดประสิทธิภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และชุดเครื่องแบบทหาร
error: Content is protected !!