วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

“บิ๊กป้อม” เยี่ยมกระทรวง ลูกเลิฟ : “นฤมล-สุชาติ”

“บิ๊กป้อม” เยี่ยมกระทรวง
ลูกเลิฟ : “นฤมล-สุชาติ”
มอบนโยบาย 9 ข้อ
จัดระบบแรงงานช่วงโควิดฯ
ชะลอการนำเข้าแรงงานต่างด้าว -จัดการแรงงานต่างด้าวภายในประเทศ
เร่งช่วยเหลือแรงงานไทย-ต่างด้าว ที่ได้ผลกระทบ
ย้ำ ทำควบคู่ ปราบปรามค้ามนุษย์
ตั้งเป้า ขึ้นTier 1
แนะยกระดับฝีมือแรงงาน
รองรับตลาดทั้งใน-ต่างประเทศ
.
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน (รง.) มาตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้า และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของรัฐบาล
โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว. กระทรวงแรงงาน. ,ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช. กระทรวงแรงงาน. ,ผู้บริหาร และ ขรก.ของกระทรวงต้อนรับ
โดย ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ของหน่วยงานขึ้นตรง ประกอบด้วย โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ,การจัดระบบแรงงานต่างด้าว ,การส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ ,ผลงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ,การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ,แรงงานสัมพันธ์ ,การป้องกันยาเสพติด และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก covid-19
พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯเปิดเผยว่า
พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวมอบนโยบาย ว่า กระทรวงแรงงาน นับเป็นกระทรวงหนึ่ง ที่เป็นกลไกหลักของประเทศ ในการดูแลแรงงานในระบบ,นอกระบบ และแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานได้ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ อย่างเต็มความสามารถ และได้ร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด รวมทั้งได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้เป็นผลดี
อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประวิตร ยังได้เน้นย้ำการทำงานเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ,ชะลอการนำเข้าแรงงานต่างด้าว และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวภายในประเทศ
2) กำหนดมาตรการผ่อนผันแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติ ครม.เมื่อ 29 ธ.ค.63 เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของ covid-19
3) กำหนดมาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบคัดกรอง covid-19 ให้ครอบคลุม ทุกสถานประกอบการ
4) เร่งรัดให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากcovid-19 ให้ทันต่อสถานการณ์
5) กำหนดมาตรการช่วยเหลือในเรื่องของการฝึกอาชีพ เพื่อยกระดับทักษะฝีมือและหางานให้ทำ อย่างเร็วที่สุด
6) ยกระดับการป้องกันและการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ สู่ Tier 1
7) ดูแล เร่งรัดดำเนินการชดเชย การขาดรายได้ของแรงงาน
8)กำหนดมาตรการช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ว่างงาน ให้จ่ายสิทธิประโยชน์ให้ครบถ้วน
9) ส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศ โดยให้สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ เร่งหาตำแหน่งงานว่าง เพื่อรองรับแรงงานไทย ที่จะไปทำงานในต่างประเทศให้มีรายได้ และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง
พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวขอบคุณ กระทรวงแรงงาน.ที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยดีที่ผ่านมา อย่างน่าพอใจ
พร้อมกำชับ กระทรวงแรงงาน.ให้เร่งดำเนินงานตามที่ได้สั่งการแล้ว ให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งให้แรงงานได้รับประโยชน์ อย่างทั่วถึง และได้ให้กำลังใจบุคลากรของกระทรวงแรงงาน และกลุ่มแรงงาน ให้ปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ และปลอดภัยจากcovid-19 เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความเจริญก้าวหน้า ต่อไป โดยรัฐบาลยืนยัน จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นอันขาด
error: Content is protected !!