วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

“บื๊กบี้” ชี้ ช่วงภัยพิบัติ คนไทยเราต้องช่วยกัน ต้องรักกัน เกิดโควิดฯ-ขาดแคลนเลือด

“บื๊กบี้” ชี้ ช่วงภัยพิบัติ
คนไทยเราต้องช่วยกัน ต้องรักกัน
เกิดโควิดฯ-ขาดแคลนเลือด
ยัน ทหารจะบริจาคโลหิต เข้าคลังสำรอง สภากาชาดไทย ต่อไป ทุกๆ3 เดือน ทำต่อเนื่อง จะได้ไม่ต้องระดม
สร้างความมั่นใจให้ประชาชน มาบริจาค
เผยทหาร บริจาคแล้ว รวม 2.6 ล้านซีซี.
หลังเกิดโควิดฯ ประชาชนไม่สะดวกมาบริจาค จนโลหิตในคลังลดน้อยลง
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. และ ผบ.ฉก.ทม.รอ.904 ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิตของกำลังพล ที่ บก.ทบ.
ผบ.ทบ.ระบุว่า ได้รับทราบจากข่าว และจากสำนักพระราชวัง สภากาชาดไทย ว่าเกิดการขาดแคลนปริมาณโลหิตสำรอง ของสภากาชาดไทย เพราะประชาชนไมาสะดวก ในการออกมาบริจาคโลหิตเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ ถือเป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่ง ทหารต้องเสียสละ โดยกำลังพลที่มีจิตอาสาในการบริจาคโลหิต รวม 2.6 ล้านซีซี. มีกำลังพล เกือบ 1 หมื่นคน และจะทำต่อไป ทุกๆ3 เดือน ทำต่อเนื่อง จะได้ไม่ต้องระดม ทำเป็นระบบ และ จะเห็นได้ว่า ประชาชนมั่นใจ ออกมาบริจาคโลหิต กันมากขึ้น เราต้องช่วยกัน ต้องรักกัน เพราะทุกคนมีใจอยากจะบริจาค แต่อาจจะไม่สะดวก
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของ สมเด็กพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีความห่วงใย
กองทัพบก จึงได้จัดโครงการ “จิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อชาติ” ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. – 28 ก.พ. 64
โดยในส่วนกลาง บก.ทบ. กำหนดจัดในวันที่ 20 – 22 ม.ค. 64 ณ ห้อง 221 บก.ทบ. โดย สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานรับบริจาคโลหิต
โดยในวันนี้มี ทหารจากกรมพลาธิการทบ. กรมส่งกำลังบำรุง ทบ. กรมกิจการพลเรือนทบ.กรมวิทยาศาสตร์ทบ., กรมดุริยางค์ทบ., ศูนย์ไซเบอร์.ทบ., และ หน่วยข่าวกรองทางทหาร มาบริจาคโลหิต
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!