วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

“หมอบูรณ์”ดักรอพบ “บิ๊กป้อม”

“บิ๊กป้อม” ไปประชุม
กระทรวงแรงงาน
“หมอบูรณ์”
กลุ่มขอคืน ไม่ได้ขอทาน
ไปดักรอพบ
ทวงถาม ข้อเรียกร้อง ขอเอาเงินสบทบชราภาพ จากกองทุนประกันสังคมมาใช้ล่วงหน้า ให้ผู้ประกันตนสามารถนำไปใช้ในภาวะวิกฤตของไวรัสโควิดฯ
ออกมาใช้ก่อน
หลัง เมื่อคืน มานอนที่หน้า ก.แรงงาน
หลังจาก เมื่อเย็นวานนี้ นสพ.บูรณ์ อารยพล และเพื่อนไปที่ข้างทำเนียบฯ
ประชุมกับนาย สมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ (ผู้ตรวจราชการกรม สนง. ประกันสังคม) นาย พันศักดิ์ เจริญ ตำแหน่ง รักษาการณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน
แต่ทาง จนท.ขอให้ ทางกลุ่มฯเข้าใจระบบระเบียบของทางราชการ เนื่องจากการจะนำเงินสบทบชราภาพมาใช้ก่อนเวลาที่ระเบียบระบุไว้ ต้องดำเนินการแก้ระเบียบ ซึ่งในกำลังตอนนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินการโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
วันนี้ 22 ม.ค. 64 นายนันทชัย จะนำเรียนข้อเรียกร้องของกลุ่ม ต่อรมว.แรงงาน และสอบถามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา และจะแต่งตั้งคณะทำงานให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า เพื่อเรียกร้องนำเงินสมทบชราภาพ จากกองทุนประกันสังคมมาใช้ล่วงหน้า ให้ผู้ประกันตนสามารถนำไปใช้ในภาวะวิกฤตของไวรัสโควิดฯ
และรอพบ และรอพบ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
error: Content is protected !!