วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

“แอร์บูล” สั่งกรมสรรพาวุธทอ. วิจัยพัฒนา ระบบต่อต้าน อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก Anti Drone Jammer

“บิ๊กแอร์” พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ. ตรวจเยี่ยม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เพื่อติดตามความก้าวหน้า นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนภารกิจกองทัพอากาศ ของสายวิทยาการสรรพาวุธ และ สิ่งประดิษฐ์สนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิดฯ
โดยมี พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ต้อนรับ
ผบ.ทอ. ให้ความสนใจการสร้าง ระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก หรือ Anti Drone Jammer
โดยสั่งการให้กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และทำการขยายผลเพื่อสนับสนุนภารกิจกองทัพอากาศอย่างเป็นรูปธรรม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
: กองทัพอากาศ
error: Content is protected !!