วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

ฟื้นชีพ กลุ่มทอผ้าบ้านโคกมะม่วง ตามพระราชเสาวนีย์ “พระพันปีหลวง”ตากใบ จ.นราธิวาส กอ.รมน.ภาค4 -โครงการพระราชดำริหนุนทอผ้า สีกะปิ

22 ม.ค. 2021
107

พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม พบปะ พูดคุย สานสัมพันธ์ และสอบถามความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้อในการดำเนินงาน พร้อมทั้งมอบชุดยังชีพ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับพี่น้องสมาชิกโครงการศิลปาชีพ กลุ่มทอผ้าบ้านโคกมะม่วง ตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ กลุ่มศิลปาชีพทอผ้าบ้านโคกมะม่วง ตั้งอยู่ในวัดโคกมะม่วง ม.4 ต.บ้านพร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

โดยมี พันเอก ยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 / หัวหน้าคณะทำงานฯ ที่ 3, พันโททวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผู้บังคับกองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่ 151 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 และสมาชิกโครงการศิลปาชีพ กลุ่มทอผ้าบ้านโคกมะม่วง ต้อนรับ

โครงการศิลปาชีพ กลุ่มทอผ้าบ้านโคกมะม่วง จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2550 ดำเนินกิจการ ทอผ้า เพื่อนำส่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผ่านสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิศิลปาชีพ ฯ คณะทำงานฯ ที่ 3 จัดนายทหารประสานงานอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน และประสานเรื่องต่างๆ ของสมาชิก

ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 23 ราย โดยมี นางกรกช อาตวา ทำหน้าที่เป็นประธานกลุ่มฯ

ปัจจุบันดำเนินการทอผ้า สีกะปิ มีแผนกำหนดส่งชิ้นงานในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ที่มาโครงการศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดตั้งขึ้นโดย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชดำริจัดตั้ง “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ” ขึ้น เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 เพื่อสร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ราษฎร ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยไว้เป็นมรดกของปวงชนชาวไทยสืบไป

“ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่า คนไทยมีสายเลือดของ ช่างฝีมืออยู่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ ชาวนา หรืออาชีพใด อยู่สารทิศใด คนไทยมีความ ละเอียดอ่อน และฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิด ขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝน เขาก็จะแสดง ความสามารถออกมาให้เห็น”

(พระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2532 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา)

error: Content is protected !!