วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

DTi White Boat ดู…หน่วยSeal ทดสอบ

“เรืออเนกประสงค์ เพื่อความมั่นคงทางทะเล” ของDTi กลาโหม
มอบให้ หน่วยSEAL กองทัพเรือ
เสริมภารกิจ มนุษย์กบ นักทำลายใต้น้ำจู่โจม, ปฏิบัติงานใต้น้ำ และลาดตระเวน-เก็บขยะ-ยกตระกร้าขึ้น, -สนับสนุนการปฏิบัติการใต้น้ำ–เกยหาด รับรถ ขนาด 1 ตัน
.
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTi-สทป.) ส่งมอบต้นแบบอุตสาหกรรมเรือ อเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเล ให้กับ พลเรือตรีศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ในฐานะหน่วยผู้ใช้งาน เป็นผู้รับมอบฯ
โดยมี พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTi-สทป.) และ พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการ สทป., พลเรือตรี อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ และคุณนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกรรมการ บริษัท โชคนำชัย ไฮเทค เพรสซิ่ง จำกัด ร่วมแสดงความยินดี ที่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โดย สทป. ได้ทำการสาธิตการปฏิบัติงานและสมรรถนะทางทะเล เพื่อแสดงสมรรถนะ ต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเล เพื่อถ่ายทอดการใช้งานและสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
ทั้งการ จำลองการเก็บขยะหน้าท่า, สาธิตการเอาตระกร้าขึ้น, ผู้บริหารขึ้นเรือต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเลเพื่อไปเกาะแสมสาร, ชมการสาธิตการสนับสนุนการปฏิบัติการใต้น้ำ, ทดสอบเกยหาดรับรถขนาด 1 ตัน
ทั้งนี้ สทป. มีแผนที่จะนำองค์ความรู้ในการสร้างต้นแบบเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเล นี้ ไป ต่อยอดองค์ความรู้สู่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นต่อไปในอนาคต
สามารถตอบสนองภารกิจของหน่วยซีล ในด้านความมั่นคงทางทหาร เช่น สนับสนุนภารกิจหลักสูตรต่าง ๆ ของ นสร. เช่น นักทำลายใต้น้ำจู่โจม, ปฏิบัติงานใต้น้ำ และลาดตระเวน
-ขนส่งในพื้นที่ที่เรือใหญ่เข้าไม่ถึง (เข้าเกยหาด)
ด้านความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ง การเก็บขยะลอยน้ำในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และพื้นที่รับผิดชอบของ นสร.กร.
ด้านความมั่นคงทางสังคม การมีส่วนร่วมตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างการตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากขยะในทะเลให้แก่ประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะให้หมดไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพึ่งพาตนเอง
สามารถสนับสนุนกระทรวงกลาโหม ในการดำเนินกิจการด้านการวิจัยพัฒนา และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคง
error: Content is protected !!