วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

ทบ.เลิกซื้อเครื่องบินหรู มาซื้อเครื่องลำเลียง-โดดร่มแทน

นักเรียน หลักสูตร AirBorne
ของรบพิเศษ
ทำการฝึกโดดร่ม ด้วย
เครื่องบินCASA C 295 W
…..ขณะที่ ทบ.ส่อเค้า ยกเลิกซื้อ
เครื่องบินโดยสารหรู Gulfstream
มาซื้อ เครื่องบินลำเลียงทหาร
CASA C295 W แทน

มีรายงานว่า. จากเดิมที่ ทบ.แผน การซื้อจาก เครื่องบินโดยสาร Gulfstream G500 มาทดแทน เครื่องบินโดยสาร BeechCraft 1900 YF ที่ทบ.ใช้งานมา 30ปี งบประมาณ 1,350 ล้านบาท แล้ว นั้น มีรายงานว่า พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เล็งเห็นว่า หากซื้อ เครื่องบินโดยสาร มา ก็จะใช้ได้แค่การโดยสารของ ผู้บังคับบัญชา จึงอาจไม่คุ้มค่า และเคยถูกโจมตีว่าหรูเกินไป

จึงให้พิจารณา เปลี่ยนแบบ มาเป็นเครื่องบินลำเลียงทางทหารขนาดกลาง CASA C 295 W แทน เพราะใช้โดยสาร ก็ได้ ใช้ขนของ ก็ได้ และใช้โดดร่ม ก็ได้

อีกทั้ง พลเอกณรงค์พันธ์ มักจะใช้ เครื่องบิน C295 W นี้ ที่ซื้อมา1ลำ เมื่อปี 2559 ในการเดินทางลงพื้นที่เสมอๆ มากกว่า ใช้เครื่อง Embraer

ขณะที่ เพจ โรงเรียนสงครามพิเศษ เผยภาพ การใช้เครื่องบินC295 W ในการบิน ฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ ที่วันนี้ เป็นรุ่นที่ 330 รุ่นของ นักเรียนนายร้อยจปร. ชั้นปีที่3

ทั้งนี้ แต่ละรุ่น จะฝึก 5 สัปดาห์ โดยใน 4 สัปดาห์แรก จะเป็นการฝึกศึกษาภาคพื้นดิน ใน6 สถานี คือ สถานี บ.จำลอง
– ฃสถานี การกระโดดหอกระโดดสูง 34 ฟุต-สถานี การบังคับร่ม
– การลงพื้น 2 ฟุต / 4 ฟุต-สถานีการฝึกพิเศษ-สถานีลงพื้นจากรอกวิ่ง

และในสัปดาห์สุดท้ายเป็นการกระโดดออกจากเครื่องบิน จริง ทั้ง ฮ. และเครื่องบินลำเลียง ที่จะมีวิธีการกระโดดออกจากตัวเครื่องที่แตกแตกต่างกันออกไป

นักเรียนนายร้อยจปร. ชั้นปีที่ 3 ก็ต้องมาเข้ารับการศึกษา ในหลักสูตรส่งทางอากาศ นี้ เช่นกัน

เพื่อฝึกความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าเผชิญในสิ่งที่กลัวภายในจิตใจ สร้างความเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ

โดย เป็น การกระโดดร่มแบบสายดึงประจำที่ (Static line) โดยนักโดดจับถือ เกี่ยวสับที่เคเบิล บนอากาศยาน และทำการกระโดดที่ความสูง ไม่ต่ำกว่า 800 ft. แต่โรงเรียนสงครามพิเศษ กระโดดที่ระยะความสูง 1,250ft. จากพื้นดิน เหตุผลเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก และเป็นความสูงสากล ใช้ร่มบุคคลโดดชนิดค่อนวงกลม MC1-1B/NS แบบมีช่องผ่า เพราะสามารถเดินร่มได้ดี

ภาพ:เพจ:โรงเรียนสงครามพิเศษ
ข่าว:Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!