วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

เปี่ยมความหมาย .

20 ม.ค. 2021
122
เตรียมทหาร28 ร่วมจิตอาสาฯ
สำรวจพื้นที่ ทำ“โคก หนอง นา โมเดล” นครปฐม เฟส2
ฮือฮา! Landscape สุดงาม
เป็นรูปหัวใจ และเลข ๑๐
พื้นที่10ไร่
สร้างอาชีพ ให้คนในพื้นที่
ตามพระราชปณิธาน
พลตรี สุเมธ พรหมตรุษ รองผบ.ศตก. และ พันเอก สราวุธ ไชยสิทธิ์ รอง ผบ.พล.ร.11. ในนาม คณะนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 28 ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
และ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ,ผู้นำชุมชน เเละประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ได้ร่วมกันตรวจพื้นที่ เพื่อติดตาม ความคืบหน้า ในการปรับปรุง เเละขยายพื้นที่ระยะที่ 2 ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ โคก หนอง นา โมเดล”
ซึ่งเป็นต้นเเบบ ให้เกิดการเรียนรู้ ถ่ายทอด เเละขยายผล สืบสานพระราชปณิธานฯ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ เเละนำไปปรับใช้ เป็นเเนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิต อย่างยั่งยืน เเละเป็นรูปธรรม ตามแนวพระราชดำริ
error: Content is protected !!