วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

เทคโนฯลาดกระบัง มอบ 6 นวัตกรรม อุปกรณ์-ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยโควิดฯ ให้ รพ.ปิ่นเกล้า กองทัพเรือ

“บิ๊กอุ้ย” ขอบคุณ ทั้ง เครื่องช่วยหายใจแบบฉุกเฉินขนาดเล็ก -เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซน -ระบบคัดกรองบุคคลด้วยAI – ตู้ตรวจเชื้อSwab Testความดันบวก Positive Pressure-ตู้ตรวจเชื้อ Swab TestความดันลบNegative Pressure-ชุดหมวกป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ PAPRs
.
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับคัดกรองผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) จาก
ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ที่ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
โดยมีพลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ต้อนรับ
อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มอบให้แก่กองทัพเรือในครั้งนี้ ศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 สจล. ได้พัฒนาขึ้นมา โดย เป็นงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิดฯ ที่กำลังระบาดอย่างต่อเนื่อง
โดย สจล. ได้ทำการส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ป้องกัน ตรวจและรักษาผู้ป่วย
โดยนวัตกรรมดังกล่าวได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยคณะอาจารย์ นักศึกษา และทีมวิจัยของ สจล. และได้รับการทดสอบโดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PTEC ตามมาตรฐาน IEC 60601-1 ด้านความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับนวัตกรรมที่ได้ผลิตและส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าในครั้งนี้ มีจำนวน 6 นวัตกรรมได้แก่
1) เครื่องช่วยหายใจแบบฉุกเฉินขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง
2) เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซน จำนวน 1 เครื่อง
3) ระบบคัดกรองบุคคลด้วยAI จำนวน 1 ชิ้น
4) ตู้ตรวจเชื้อ (Swab Test) ความดันบวก (Positive Pressure) จำนวน 1 ตู้
5) ตู้ตรวจเชื้อ (Swab Test) ความดันลบ (Negative Pressure) จำนวน 1 ตู้
6) ชุดหมวกป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ (PAPRs) จำนวน 5 ชิ้น
error: Content is protected !!