วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

นทพ. ซ่อมถนน ที่เสียหาย จากน้ำท่วม ให้ชาวบ้าน ในพื้นที่ ยะหา-กาบัง ยะลา

นทพ.ส่ง
“ผู้การรณชัย”
และทีมทหารจิตอาสา นพค.42
นำ เครื่องจักรกล-วัสดุ
ไปซ่อมถนน ที่เสียหาย
จากน้ำท่วม ให้ชาวบ้าน
ในพื้นที่ ยะหา-กาบัง ยะลา
หลังน้ำท่วมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ลดลง…..พันเอก รณชัย เวียงวงษ์ ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 (ผบ.นพค.42)
สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.)นำกำลังพลจิตอาสา พร้อมเครื่องจักรกล
และ วัสดุใช้ในการซ่อมแซมถนน
ร่วมกับชาวบ้านชุมชนบ้านลีตอ ประชาชนจิตอาสา ที่ นำโดย นายอับดุลอาซิ ทาเนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ , นายสะอารี ยาลอ กำนัน ตำบลบาโร๊ะ ร่วมกันพัฒนาด้วยการซ่อมแซม ถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ในห้วงหน้าฝนที่ผ่านมา
พร้อมทั้ง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯตัดหญ้าและวัชพืชที่ขึ้น 2 ข้างทางให้สะอาด
โดยถนนสาย บ.ลีตอ , บ.ปูแหล นี้ มีประชาชนใช้สัญจรติดต่อกับตัวอำเภอยะหา และอำเภอกาบัง จ.ยะลา และ มีศูนย์เด็กเล็ก ฯ
นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางที่กำลังพลของหน่วยฯ ใช้สัญจรติดต่อ เข้า – ออกร่วมกันกับชุมชนด้วย
error: Content is protected !!