วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กป้อม” เปิด “หลักสูตรด้านความมั่นคง” สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

“บิ๊กป้อม” เข้า วังปารุสฯ
เปิด “หลักสูตรด้านความมั่นคง”
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
หวังสร้างเครือข่ายงานข่าวกรอง รองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ยากคาดเดา
ย้ำการข่าวกรอง ต้องครบถ้วน ทุกมิติ เพื่อมีข้อมูลด้านการข่าวให้กับรัฐบาล และหน่วยงานด้านความมั่นคง ให้สามารถตกลงใจได้ อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
.
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯเปิดการศึกษา “หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ” (บมช.) รุ่นที่13 ที่ ห้องประชุม สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) วังปารุสกวัน
พลตรี พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯเปิดเผยว่า
พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ ความมั่นคง ที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว มีความผันผวน ซับซ้อน ไม่แน่นอน และยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นชิน และเป็นความเสี่ยงที่รุนแรงกว่าก่อน ทำให้ยากต่อการคาดเดา
สขช. จึงต้องมีหลักสูตรให้กับหน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานในประชาคมข่าวกรอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารในการรับมือกับสถานการณ์ และปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้สอดคล้อง กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ในขณะนี้ ทำให้หน่วยงานด้านความมั่นคง ต้องทำงานบูรณาการร่วมกัน กับหน่วยงานต่างๆ มากขึ้น ให้พร้อมเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ส่งผลให้ประเทศชาติ บ้านเมือง มีความเข้มแข็ง อยู่รอด ปลอดภัย มีความสงบสุข มีความเจริญ มั่งคั่ง ไปพร้อมกับ การพัฒนาที่ยั่งยืน
พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวชื่นชมผลงาน และความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของ สขช.ที่มีพัฒนาการ อย่างต่อเนื่อง และส่งผลดีต่องานด้านความมั่นคง อย่างน่าพอใจ
อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประวิตร ยังได้กำชับ ขอให้ สขช. ดำเนินมาตรการด้านข่าวกรอง ให้ครบถ้วน ทุกมิติ นอกเหนือจากการพัฒนาด้านบุคลากร และสร้างเครือข่าย โดยเฉพาะด้านความมั่นคง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการบริหารประเทศ เพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านการข่าวให้กับรัฐบาล และหน่วยงานด้านความมั่นคง ให้สามารถตกลงใจได้ อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง ภายใต้ผลประโยชน์ ของประเทศชาติ และประชาชน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
error: Content is protected !!