วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

“คณะองคมนตรี-แม่ทัพภาต4” ร่วมถวายพระพร “กรมสมเด็จพระเทพฯ”

“คณะองคมนตรี-แม่ทัพภาต4”
ร่วมถวายพระพร
“กรมสมเด็จพระเทพฯ”
ให้ทรงหายจากอาการประชวร
ทรงรับการผ่าตัด กระดูกข้อพระบาท
โดย ทีมแพทย์ รพ.พระมงกุฎฯ-จุฬาฯ
.
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และ ท่านผู้หญิง จิตรวดี จุลานนท์ พร้อมคณะองคมนตรี
และ พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค4 /ผอ.รมน.ภาค4 และ ชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาค4
เข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
โดยวันนี้ 19 ม.ค.64 – สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระประชวร ฉบับที่ 2
ตามที่ สํานักพระราชวังมีแถลงการณ์เกี่ยวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประสบอุบัติเหตุระหว่างทรงพระดําเนิน ออกกําลังพระวรกาย ทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งข้างซ้ายและข้างขวา เป็นเหตุให้ทรงพระดําเนิน ไม่สะดวก เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 มกราคม พุทธศักราช 2564 เวลาเช้า เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้น
คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้ร่วมกันวินิจฉัยเห็นว่า ควรถวายการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด จึงได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวันอังคาร ที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2564 เพื่อทรงรับการผ่าตัดรักษาข้อพระบาททั้งสองข้าง โดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกันถวายการรักษา
error: Content is protected !!