วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กบี้” นำ 5 เสือ ทบ. แยกวง ทำพิธีวันกองทัพบก ที่บก.ทบ.

สักการะ ศาลพระภูมิตั้งแต่หน้า บก.ทบ. ถึง ร.5 ด้านหลัง บก.ทบ.
เพื่อความเป็นสิริมงคล
ไม่ได้ไปร่วมพิธีวางมาลาสดุดีนักรบไทย ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กับ ผบ.ทหารสูงสุด และ ผบ.เหล่าทัพ… เมื่อเช้า เพราะ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีทางศาสนา เนื่องในวันกองทัพบก 2564 ในเวลาเดียวกัน จึงส่งที่ปรึกษาพิเศษทบ.ไปแทน
โดยมีทั้ง ประกอบพิธีสักการะพระชัยมงคลภูมิ และพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
จากนั้น กระทำพิธีสงฆ์ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโสมนัสราชวรวิหาร มาประกอบพิธี จำนวน 10 รูป ณ ห้องรับรอง 221 อาคาร 2 ชั้น 2 กองบัญชาการกองทัพบก
ทั้งนี้ วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี ตรงกับวันกองทัพไทย (วันกองทัพบก) ถือเป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย
สำหรับทหาร จึงถือเป็นวันสำคัญที่กำลังพลในกองทัพทุกนายจะได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ อันสำคัญยิ่งที่จะรักษาหวงแหน ปกป้องบ้านเมืองและสืบทอดเจตนารมณ์ของพระองค์ท่าน เพื่อรักษาแผ่นดินนี้ให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยสืบไป
error: Content is protected !!