วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

ชีวิต ทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ฉก.ร.25 กินนอน ลาดตระเวน เฝ้าชายแดน

ชีวิต ทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ฉก.ร.25
กินนอน ลาดตระเวน
เฝ้าชายแดน
ทั้งกลางวัน และกลางคืน
สกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าประเทศโดยผิดกฏหมาย
ชายแดนไทย-เมียนมา
ด้าน กระบุรี จ.ระนอง
พันโท ปรเมธ ศานุพงศ์ ผบ.ร.25 พัน.1
ตรวจเยี่ยมและร่วมปฏิบัติภารกิจกับ ชป.ลาดตระเวนตามแนวชายแดน สนับสนุน ฉก.ร.25 กกล.เทพสตรี และมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค,เงินบำรุงขวัญ
พร้อมมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานรวมถึงข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ให้กำลังพลยึดถือปฏิบัติ ในการสกัดกั้นการหลบหนีเข้าประเทศโดยผิดกฏหมายตามช่องทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จากประเทศเพื่อนบ้าน และปราบปรามการกระทำผิดสิ่งผิดกฏหมายอื่นๆ ในพื้นที่แนวชายแดน
และได้ร่วมลาดตระเวนตามแนวชายแดน ในพื้นที่ บ.ในกรัง ม.8 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง
ฐานปฏิบัติการ ชฝต.4104 ในพื้นที่ บ.ปากสูต ม.9 ต.จปร. อ.กระบุรี .
ร่วมทำอาหาร และรับประทานอาหาร กับ ชป.จรยุทธ์ที่ 5 ในพื้นที่ บ.ในกรัง ม.8 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี
เยี่ยม ชป.จรยุทธ์ที่ 6 และร่วมลาดตระเวนตามแนวชายแดน พร้อมร่วมพักแรม ในพื้นที่ บ.หาดตุ่น ม.8 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี
ร่วมรับประทานอาหารเช้า กับ ชป.จรยุทธ์ที่ 6 ในพื้นที่ บ.หาดตุ่น ม.8 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี
:กองทัพภาค4
error: Content is protected !!