พีค….ใน พึค RECON ลุยไฟ

.
ความเร็ว และสติ เท่านั้น ที่จะทำให้รอดจาก เปลวเพลิงแผดเผา
เพราะครูฝึก ReCon ได้วางแผนการฝึกมาให้ดีอยู่แล้ว เพราะก่อนที่จะถึงด่านลุยไฟ นี้ นักเรียนหลักสูตรการรบพิเศษแขนงการลาดตะเวนสะเทินน้ำสะเทินบก และจู่โจมนาวิกโยธิน หรือReCon จะผ่านการลุยน้ำลุยโคลนมาก่อน ตัวเปียกหมาดๆ และใบหน้าที่ดำปี๋ จะช่วยต้านทานเปลวเพลิง ได้ไม่น้อย…แค่วิ่งฝ่า ไปให้เร็วที่สุด และอย่าล้ม …ทดสอบกำลังใจ ขั้นสูง
น้ำ-ฟ้า-ฝั่ง และ ไฟ
RECON รุ่นที่ 51 หรือRECON
จากเริ่มต้น 84 นาย ผ่านการฝึกโหด ทั้งภาคที่ตั้ง ภาคทะเล และภาคป่าภูเขา 13 สัปดาห์ ….ผ่านด่านมาได้ 39 นาย
เป็น ทหารนาวิกโยธิน 25นาย
หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ 9 นาย
กองทัพไทย 1นาย กองทัพบก 3นาย
กองทัพอากาศ 1 นาย
.
แม้จะถูกต้านทานอย่างหนัก …..
ภารกิจ เหนือสิ่งอื่นใด…..แม้ชีวิต!!
:เพจ นาวิกโยธิน
error: Content is protected !!