วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

โปรดเกล้าฯ “พลเอกสุรยุทธ์” เป็นผู้แทนพระองค์ ถวายราชสักการะ “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการพิธีวางพางพุ่ม ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” 17 มกราคม 2564 พระมหากษัตริย์ พระองค์ที่3 แห่งราชวงศ์พระร่วง แห่งราชอาณาจักรสุโขทัย และ ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น
โดยเมื่อ 17 มกราคม 2376 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงค้นพบหลักศิลาจารึก ของพ่อขุนรามคำแหง ที่เนินปราสาท จังหวัดสุโขทัย
ต่อมาในภายหลัง คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
error: Content is protected !!