วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

ของขวัญปีใหม่ ให้ ทหารพราน 47 ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเยี่ยม แต่ยากจน

ของขวัญปีใหม่
ให้ ทหารพราน 47
ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเยี่ยม แต่ยากจน
“ผบ.ฉก.ยะลา” สั่งทีมจิตอาสาฯ
สร้างบ้านหลังแรกในชีวิตครอบครัว
ที่มี ลูกสาววัย5 เดือน
เป็นขวัญกำลังใจ
แก่ ทหารพรานชุดดำ
พร้อม มอบ พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง-พระราชินี
.
พลตรีอุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ในฐานะหัวหน้าจิตอาสา904 ภาค 4 มอบบ้านหลังแรกในชีวิตให้กับ อาสาทหารพรานพีรศักดิ์ จิตเมตตาบริสุทธิ์ อาสาสมัครทหารพรานที่ 47 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
กับ อาสาทหารพรานพีรศักดิ์ เป็นคนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และมามีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดยะลา มีลูกสาววัย 5 เดือน มีฐานะที่ค่อนข้างลำบาก และเป็นกำลังพลที่ปฎิบัติหน้าที่ดีมาโดยตลอด 1และยังสามารถปฎิบัติงานที่ดีและช่วยเหลือกองทัพอย่างขยันขันแข็ง
โดยหน่วยเฉพาะกิจยะลา มีนโยบายสร้างบ้านให้แก่ผู้ที่มีฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดยะลา และยังได้ขยายมาสู่กำลังพลในหน่วย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพล และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับทุกคน
โดยเน้นการอยู่ดีและมีความสุข เมื่อกำลังพลสุขใจ จึงจะสามารถส่งต่อความสุขและความปราถนาดีแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่
245
1 ความคิดเห็น
แชร์ 9 ครั้ง
error: Content is protected !!