วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

นาย ยามใหญ่” คือ ใคร?!

นายทหารเรือ ที่มีหน้าที่ในการควบคุม และสั่งแถวทหาร ที่ทำหน้าที่ ยิงสลุต ตามธรรมเนียมทหารเรือ
ในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ วันนี้
มีการยิงสลุต (ปืนเล็กยาว) จำนวน 3 ตับ
ณ อนุสรณ์เรือหลวงธนบุรี รร.นายเรือ สมุทรปราการ
ข้อมูล: กองทัพเรือ

Weerachat Yossuwan, มัญธภาฬักษณ์ วงศ์วิวัฒน์ และคนอื่นๆ อีก 576 คน
ความคิดเห็น 5 รายการ
แชร์ 29 ครั้ง
error: Content is protected !!