วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

“แม่ทัพภาค 1” ตรวจชายแดนบูรพา

“แม่ทัพภาค 1”
ตรวจชายแดนบูรพา
เข้มมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง ที่ชายแดน
ของ กองกำลังบูรพา
โดยเฉพาะ ช่วงนี้ รัฐบาลไทย ผ่อนผันให้แรงงาน ลาว เมียนมา กัมพูชา ที่อยู่ในไทย ลงทะเบียน ให้ถูกต้อง
หวั่น มีลอบหนีเข้ามาใหม่ หวังมั่วนิ่มลงทะเบียน
.
”แม่ทัพต่อ”พล.ท. เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาค 1/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค 1 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในการคัดกรอง/ตรวจสอบบุคคลจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้าพื้นที่ จ.สระแก้ว ในพื้นที่ของ กองกำลังบูรพา
พร้อมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของ จ.สระแก้ว ในการป้องกันโรคโควิด19
รวมทั้งใน ช่วงนี้ รัฐบาลไทย ผ่อนผันให้แรงงาน ลาว เมียนมา กัมพูชา ที่อยู่ในไทย ลงทะเบียน ให้ถูกต้อง
หวั่น มีลอบหนีเข้ามาใหม่ มาลงทะเบียน
โดยมี ผบ.ใหญ่ พลตรี อมฤต บุญสุยา ผบ.พล.ร.2 รอ. ต้อนรับ
error: Content is protected !!