วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

“แม่ทัพภาค 1” ตรวจการปรับปรุงเส้นทางขึ้น หลักเขตที่ 28 แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ลานหินตัด

“แม่ทัพภาค 1”
ตรวจการปรับปรุงเส้นทางขึ้น
หลักเขตที่ 28
แหล่งท่องเที่ยวใหม่
ลานหินตัด
บ.ทับทิมสยาม 03
ตาพระยา จ.สระแก้ว
กองกำลังบูรพา
ชายแดนไทย-กัมพูชา
.
เปลี่ยน พื้นที่การสู้รบในอดีต…เป็นแหล่งท่องเที่ยว…..”แม่ทัพต่อ”พล.ท. เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาค 1/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค 1 ตรวจความคืบหน้าในการดำเนินการปรับปรุงเส้นทาง ขึ้นไปยังหลักเขตที่ 28 เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว บริเวณ จุดชมวิวลานหินตัด และ หลักเขตแดนที่ 28 บ.ทับทิมสยาม 03 ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
และไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในการคัดกรอง/ตรวจสอบบุคคลจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้าพื้นที่ จ.สระแก้ว ในพื้นที่ของ กองกำลังบูรพา
พร้อมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของ จ.สระแก้ว ในการป้องกันโรคโควิด19
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
error: Content is protected !!