วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564

“แม่ทัพเกรียง” มอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้ ชาวบ้านทุ่งเหรียง ยะลา

“แม่ทัพเกรียง” มอบถุงยังชีพพระราชทาน
ให้ ชาวบ้านทุ่งเหรียง ยะลา
ที่ถูกน้ำท่วม
พร้อมทำอาหาร รถครัวสนาม แจกจ่าย
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 ส่งมอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย พื้นที่ตำบลยุโป จำนวน 3 หมู่บ้านของบ้านทุ่งเหรียง คือพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมพิธี ที่ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
และในพื้นที่บ้านทุ่งเหรียง อีก 2 ครัวเรือน ที่ไม่สามารถเดินทางไปรับถุงยังชีพพระราชทานได้เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับผู้ประสบภัย
และ เดินทางไปยังโรงเรียนวัดทุ่งเหรียง เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในการบูรณะฟื้นฟูทำความสะอาดพัฒนาบริเวณโรงเรียนหลังจากน้ำลด ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน เมื่อสถานการณ์อุทกภัยเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนราชการและพี่น้องประชาชนจิตอาสาภาครัฐและเอกชน ร่วมกันฟื้นฟูพัฒนา วัดโรงเรียนและมัสยิดเพื่อการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน และปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
136
แชร์ 2 ครั้ง
error: Content is protected !!