วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

ทหารพัฒนาถวาย ผ้าห่มกันหนาว และมอบให้ชาวแม่สอด

15 ม.ค. 2021
112
ทหารพัฒนา
เดินป่า แม่สอด จ.ตาก
ตาม “พระครู ดร.สุธี วุฒิคุณ “
รองเจ้าคณะอำเภอแม่สอด
เจ้าอาวาสวัดโพธิคุณ
เพื่อถวาย ผ้าห่มกันหนาว
และมอบให้ชาวแม่สอด
บิ๊กแก้ว พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย พ.อ.ยศศักดิ์ บรรเทา ผบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ. ถวายผ้าห่มกันหนาว ให้ท่านพระครู ดร.สุธี วุฒิคุณ รองเจ้าคณะอำเภอแม่สอด เจ้าอาวาสวัดโพธิคุณ
และมอบผ้าห่มกันหนาวให้เครือข่ายนักพัฒนา จำนวน 100 ผืน
โดยมี ฉก.ร.4, เจ้าหน้าที่ป่าไม้, เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า, ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ร่วมกับชาวบ้านห้วยหินฝน และกลุ่มเครือข่ายนักอนุรักษ์ เป็นผู้รับมอบ
ในกิจกรรมเดินป่าเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่
โดยมี บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ บริษัทไทยประกันชีวิต สนับสนุน
บริเวณพื้นที่ ป่าชุมชนเขตพุทธอุทยาน วัดโพธิคุณ (วัดห้วยเตย) บ้านห้วยหินฝน ม.6 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
error: Content is protected !!