วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

“รองเสธ.ป๋อ” ตรวจระบบควบคุมโควิดฯของ สิงห์บุรี

“รองเสธ.ป๋อ” ตรวจระบบควบคุมโควิดฯของ สิงห์บุรี แบ่ง เกรด A-C หาก
ใช้เครือข่าย”ตาข่ายประชาชน” ผู้แจ้งเจ้าหน้าที่
มีระบบ Home Quarantine
และรพ.สนาม รวม130 เตียง
พลเอก ฉลองชัย ชัยยะคำ รองเสนาธิการทหาร/รองเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ตรวจพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เป็นตัวแทน พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศปม. ลงพื้นที่ จ.สิงห์บุรี
ติดตามสถานการณ์ Covid-19 ระลอกที่ 2
สิงห์บุรี ตรวจพบผู้ป่วยใหม่ 17ราย ซึ่งรายแรกเป็นผู้ป่วยมาจากเชียงรายรักษาหายแล้ว ส่วนอีก 16 รายเป็นผู้ป่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับสนามชนไก่
ซึ่งทางจังหวัดได้มีการกำหนดมาตรการให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากที่พักอาศัยทุกครั้ง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ดาวน์โหลดโหลดโปรแกรมไทยชนะ หมอชนะ
พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าชุดตรวจ ทำการตรวจอย่างละเอียดในทุกจุด แล้วรายงานไปยังจังหวัด โดยแบ่งเป็นเกรด A-C หากพื้นที่ใดหรือจุดใดได้เกณฑ์ C จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปกำกับดูแลอย่างเข้มข้น
โดยใช้เครือข่ายประชาชนซึ่งเรียกว่า”ตาข่ายประชาชน” เป็นผู้แจ้งมายังเจ้าหน้าที่
หากพบคนผิดสังเกตเข้ามาในพื้นที่ จะมีการแจ้งไปยังหมายเลขด่วน 1567 ซึ่งเป็นหมายเลขของจังหวัด ดังนั้นระบบตาข่ายประชาชนจึงได้ผลมาก
สำหรับผู้ประกอบกิจการโรงแรม/บ้านเช่า จะต้องทำทะเบียนคนเข้ามาพัก โดยต้องแจ้งทะเบียนมายังอำเภอ ทั้งนี้ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยก็จะจัด Home quarantine โดยต้องแยกห้องให้ชัดเจน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาทำข้อเสนอแนะในการจัดเพราะ อาจจะมีโอกาสการติดเชื้อภายในบ้านแต่ถ้าไม่สามารถทำได้ก็จะนำบุคคลดังกล่าวทั้งหมดไปเข้า local quarantine ทันที
ด้านการจัดตั้งจุดคัดกรอง ทางจังหวัดมอบหมายให้อำเภอ ตำบลและหมู่บ้านสามารถจัดจุดตรวจจุดคัดกรองได้โดยมีนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านคอยดูแลและรายงานผลทั้งหมดเข้ามายังกลุ่มไลน์ของจังหวัด ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้ผลดี เนื่องจากทางอำเภอสามารถพิจารณาได้เอง
นอกจากนี้ จังหวัดสิงห์บุรีมีเวชภัณฑ์เพียงพอและมีโรงพยาบาลอยู่ 6 แห่งที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 107 เตียง
ทั้งยังได้เตรียมโรงพยาบาลสนามไว้ที่ วิทยาลัยอาชีวะ จำนวน 30 เตียง วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี จำนวน 30 เตียง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 70 เตียง
โดย รองเสนาธิการทหาร ได้ตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วม และได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกส่วน พร้อมทั้งฝากความห่วงใยถึงสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!