วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

“เจ้าคุณพระสินีนาฎฯ” เขียนคาถาภาษาบาลี สู้โควิดฯ

“เจ้าคุณพระสินีนาฎฯ”
เขียนคาถาภาษาบาลี
สู้โควิดฯ
ทำเป็นสลาก ติดหลอด-ขวด เจลล้างมือ พระราชทาน
“โรคโควิดที่เกิดขึ้นในแว่นแคว้นสยามจงพินาศ….”
.
เพจเจ้าคุณพระสินีนาฎฯ โพสต์ภาพ และข้อความ คาถาไล่โควิดฯ ….ระบุว่า
รตนตฺตยานุภาเวน​ สพฺพเทวาน​ เตชสา
อุปฺปนฺโน​ โควิโต โรโค​ สฺยามรฏฺเฐ วินฺสสตุ
ราชปุญฺญานุภาเวน ทสปารมิตาหิ จ
อาโรคิยสุขญฺเจว สทา โสตฺถิ ภวฺนตุเต​ ฯ
” โรคโควิดที่เกิดขึ้นในแว่นแคว้นสยามจงพินาศไปด้วยอานุภาพ​แห่งพระรัตนตรัยและด้วยเดชแห่งเหล่าเทวดาทั้งปวง ขอความไม่มีโรค​ความสุขและความ​สวัสดีจงมีแก่ท่านด้วยพระบุญญานุภาพและทศบารมีของพระราชา “
คาถาบาลี ซึ่งถูกแต่งขึ้นอย่างไพเราะ มีความหมายที่เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ซึ่งเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แต่งขึ้นด้วยตนเอง เพื่อแสดงถึงความห่วงใยต่อสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย
โดยอาศัยความรู้ที่ได้รับมา และความสามารถที่มีในด้านภาษาบาลี
จึงแต่งขึ้น ในปัจจุบันคาถานี้เองปรากฏอยู่บริเวณขวด หรือหลอดแอลกอฮอล์เจลพระราชทานที่พระราชทานให้แก่หน่วยราชการ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ซึ่งเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้เคยศึกษาและเรียนรู้ภาษาบาลีอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วย
Cr.-เพจกลุ่มคนรัก เจ้าคุณพระสินินาฏฯ
error: Content is protected !!