วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

“บิ๊กต่วย” ตรวจ กทม. มาตรการป้องกันโควิดฯ

“บิ๊กต่วย” ตรวจ กทม.
มาตรการป้องกันโควิดฯ
ประกาศใช้แล้ว 16 ฉบับ
ปิด รร.
คุมเข้มร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ศูนย์อาหาร คลินิครักษาสัตว์
ประชุมสัมมนาเกิน 300 คน ต้องยื่นแผนการจัดงาน
เผย ใช้ระบบ “BKK COVID-19”รายงานข้อมูลตลอด 24 ชม.
เยี่ยมจุดตรวจ เขตทวีวัฒนา -เขตตลิ่งชัน
.
บิ๊กต่วย”พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)ตรวจพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามที่ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศแม. มอบหมาย
โดยมี พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต้อนรับ
โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และการดำเนินการของกรุงเทพมหานครในการแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรค โดยตั้งแต่ที่มีการระบาดในระลอกแรก คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครได้มีการประชุมพิจารณาและกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ปัจจุบันได้มีการออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แล้ว จำนวน 16 ฉบับ
โดยล่าสุดได้มีการประกาศไว้ในวันที่ 4 มกราคม 2564 ขยายเวลาในการปิดอาคารสถานที่ เช่น โรงเรียน สถาบันกวดวิชา และสถาบันการศึกษาทุกประเภท ออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
และมีการกำหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติมสำหรับกิจการ/กิจกรรมบางประเภทที่อนุญาตให้เปิดทำการปกติ เช่น ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ ศูนย์อาหาร สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์
รวมทั้งการประชุม การสัมมนาที่มีผู้เข้าร่วมเกิน 200 คน หรือการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีการชุมนุมในพื้นที่เกิน 300 คน ต้องยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักอนามัยพิจารณาก่อน
โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ได้ดำเนินการประชุมอย่างต่อเนื่อง และได้มีการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center : EOC) ณ สำนักการแพทย์ และ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อการติดตามสถานการณ์โรค การเตรียมความพร้อมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
การเตรียมระบบการคัดกรองที่รวดเร็ว การจัดระบบคัดแยกโรคและผู้ป่วยที่รวดเร็ว ด้วยระบบคัดกรอง COVID-19 ของกรุงเทพมหานคร หรือ “BKK COVID-19” มีการรายงานระบบข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง และทันทีที่พบผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ เพื่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
พลเอก สุทธิพันธุ์ ไปยังจุดตรวจร่วมเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล และมอบอุปกรณ์ป้องกันฯ จำนวน 2 จุด ได้แก่ เขตทวีวัฒนา ใต้สะพานต่างระดับข้ามแยกถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถนนบรมราชชนนี ขาเข้า และเขตตลิ่งชัน หน้าปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนกาญจนาภิเษก ขาเข้า
พร้อมกล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมาโดยตลอด เพราะกรุงเทพมหานครถือเป็นพื้นที่สำคัญ เป็นศูนย์รวมของเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลต่อผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ การเดินทางมาเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน และปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อที่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) จะได้สนับสนุนในการแก้ไขปัญหา
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง, ข้อความพูดว่า "กน QR Code แสดง กรอกแบบฟอร์ม หลัก"
error: Content is protected !!