วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

กองทัพไทย แจ้งเลื่อนจัดงาน”เกียรติยศจักรดาว”63 ปี ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

โควิดฯ เป็นเหตุ
กองทัพไทย
แจ้งเลื่อนจัดงาน”เกียรติยศจักรดาว”63 ปี โรงเรียนเตรียมทหาร
27 มค.นี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนด
เลื่อน การมอบรางวัล7 นายทหาร ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว แบบคัดสรร
ตามที่ มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 63 และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ โรงเรียนเตรียมทหาร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นั้น
เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงการระบาดของโรค จากการจัดกิจกรรม-การชุมนุม
จึงขอเลื่อนการจัดงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความพูดว่า "เลื่อนงานเกียรติยศ งาน จักรดาว จักร พิธีมอบรางวัล "จักรดุาวสดุดี" ២๗ มาราค ២៩๖៣ ๖៣"
100
แชร์ 3 ครั้ง
ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น
แชร์
error: Content is protected !!