วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

“องคมนตรี” ประชุม ติดตาม โครงการสร้างเครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5

14 ม.ค. 2021
226
“องคมนตรี”
ประชุม ติดตาม โครงการสร้างเครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5
หลังติดตั้งในพื้นที่ ทร. แล้ว
วัดค่าสารอินทรีย์ สารก่อมะเร็ง ลดลง
.
“บิ๊กนิค” พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เชิญคณะทำงานโครงการสร้างเครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5 ร่วมประชุมทางไกล 3 ฝ่าย
ทั้ง มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และกองทัพเรือ ที่ ห้องประชุมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยมี พลเรือโท สมัย ใจอินทร์ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และรองหัวหน้าคณะทำงาน ฯ และคณะ เป็นผู้แทนคณะทำงานฝ่ายกองทัพเรือ
นายอัครพงศ์​ พงษ์ทองพูล​ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมกระบวนการผลิต​ และวิทยาการกระบวนการผลิต​ บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด สาธิตการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องบำบัดฝุ่น PM2.5 ที่ PTTGC ได้พัฒนา ด้วยการประชุมทางไกลจาก จังหวัดระยอง
ในส่วนของการดำเนินการของกรมอู่ทหารเรือ นั้น นาวาเอก สมศักดิ์ คงโชติ รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือ/เลขานุการคณะทำงาน ฯ รายงานผลการดำเนินการติดตั้งเครื่องบำบัดฝุ่น PM2.5 และกำจัดเชื้อโรค ของกองทัพเรือ บริเวณ ร้านสวัสดิการกองทัพเรือ – นันทอุทยาน
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ได้มาทดสอบวัดค่าสารอินทรีย์ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งพบว่าเครื่อง ฯ สามารถลดปริมาณสาร ลงได้อย่างดี
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!