วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

Stryker Company

อุ่นเครื่อง ฝึก เตรียมความพร้อมให้ กองร้อย Stryker ของ ร.112 พัน2 หน่วยของ ร.1112 กรมStryker พล.ร.11 กองพล Stryker
หลังจากที่ ทบ.สหรัฐอเมริกา ส่งทีมมาฝึก หลักสูตร รถเกราะ Stryker เมื่อปลายปีที่แล้ว แล้ว
มาตอนนี้ “ผู้พัน ฮ.” พันโท อัมพล ศรีนา
ผบ.ร.112 พัน.2 สวมบท ครูฝึกทหารมะกัน ทำการฝึกอบรม เตรียมความพร้อมให้กำลังพล ที่จะเข้ารับการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 2564
สำหรับผู้บังคับหมวดทหารราบยานเกราะเบา กำลังพล ผบ.หมู่ และ หน.ชุดยิง พร้อมทั้งแจกคู่มือเพื่อใช้ในการศึกษาและอ้างอิง
รวมทั้ง เรื่อง ส่วนประกอบ ระบบกลไก Anatomy of Stryker เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกและ OC/T มีองค์ความรู้ในภาพรวม ในการรบร่วมกับยานเกราะ Stryker “How to Fight” รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฝึก
: SMARTSoldiersStrongArmy
error: Content is protected !!