วันเสาร์, 4 ธันวาคม 2564

“2 เกลอ” ชายแดนใต้

13 ม.ค. 2021
296
“แม่ทัพเกรียง-รอง ธิรา” เพื่อนรัก ตท.22 กำลังหลักมนการแก้ปัญหาชาบแดนใต้ รู้มือ รู้ใจ กันดี
ลงพื้นที่ เยี่ยมครอบครัวสภาสันติสุขตำบล สร้างชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด คืนคนดีสู่สังคม คืนความสันติสุขในพื้นที่
แม่ทัพเกรียง พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตรี ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนบำบัดยาเสพติดหรือหมู่บ้าน CBTX ที่เรียกว่าครอบครัวสภาสันติสุข ตำบลบาราเฮาะ
ในการเข้ามามีบทบาทของชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐแก้ไขปัญหายาเสพติด ยังบ้านแสนสุข ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ดูการดำเนินการของบ้าน พร้อมให้กำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการบำบัด
ขณะเดียวกันได้พบปะพูดคุยกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เพื่อเป็นการพบปะประสานสัมพันธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการร่วมกันระดมความคิดเห็น แสวงหาทางออก เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ขับเคลื่อนนโยบาย พัฒนาพื้นที่ สร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
พร้อมลงพื้นที่ตำบลบาราเฮาะ พื้นที่น้ำท่วม เพื่อมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น ก่อนส่งต่อให้หน่วยงานในพื้นที่ ดูแลอำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
error: Content is protected !!