วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

“แม่ทัพเกรียง” เข้าหา บาบอ และนักเรียน รร.เอกชนสอนศาสนา หวังสร้างความเข้าใจ ให้มีส่วนร่วม สร้าง สันติสุข

13 ม.ค. 2021
179
พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มาที่ โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อพบปะกับ นายมูฮัมมัด หะยีเต๊ะ บาบอโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ และนายกสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดปัตตานี คณะครูนักเรียน และเจ้าหน้าที่ เพื่อพูดคุยเสริมสร้างความเข้าใจแก่สถาบันการศึกษาให้เข้ามามีบทบาทเดินหน้าการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกิจกรรมและการเรียนรู้จากตำรา และประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างเปิดกว้างและเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างลึกซึ้ง
รวมถึงการอบรมของผู้นำต่าง ๆ ของกลุ่มนักศึกษาเพื่อเป็บแบบอย่างในสังคมแสดงออกถึงความต้องการสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนประสานวิทยา มูลนิธิ ได้ขอบคุณแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
error: Content is protected !!