วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กแก้ว” ส่ง “รองเสธ.จ่อย” ควบ ตรวจ สระบุรี-ลพบุรี พร้อมให้กำลังใจ จนท ที่จุดตรวจร่วม

13 ม.ค. 2021
136
พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร/รองเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ตรวจพื้นที่จังหวัดสระบุรี และ ลพบุรี
ตามที่ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้า ศปม. มอบหมาย
โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และ กองอำนวนการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด สระบุรี ต้อนรับ
ปัจจุบัน จังหวัดสระบุรีมีจุดตรวจ ทั้งหมด 28 จุด โดยแยกเป็น
จุดตรวจหลัก 2 จุด (รอยต่อจังหวัด) ซึ่งทำการตรวจ ตลอด 24 ชม. และจุดตรวจรอง จำนวน 26 จุด ประกอบกำลังจากฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน และอาสารักษาดินแดน
พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของจุดตรวจ จุดคัดกรอง การเดินทางข้ามจังหวัด ซึ่งเป็น จุดตรวจหลักของจังหวัด ที่มีความสำคัญ โดยมีพื้นที่ติดเขตจังหวัด ลพบุรี บริเวณหน้าตลาด
พร้อมทั้งให้กำลังใจและเน้นย้ำการปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามนโยบาย ศบค. และมอบ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ อีกด้วย
จากนั้น พลเอก ธิติชัย ไป ตรวจพื้นที่จังหวัดลพบุรี รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติของจุดตรวจ โดยมี นาย นิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ต้อนรับ
สำหรับจังหวัดลพบุรี มีการจัดตั้งจุดตรวจหลัก จำนวน 2 จุด ในเส้นทางหลักการเข้าจังหวัด โดยมีการตรวจตลอด 24 ชม. และประกอบกำลังจากฝ่าย ทหาร ตำรวจ และพลเรือน จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจ หน้าตู้ยามบางงา อ.ท่าวุ้ง
พร้อมกับให้กำลังใจและเน้นย้ำการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย ศบค. และได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
error: Content is protected !!