วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

ปลัดกลาโหม นำทีม รองปลัดฯ ลงนามถวายพระพร “กรมสมเด็จพระเทพฯ”

เช้าวันนี้….พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย รองปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก ชูชาติ บัวขาว พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย พลอากาศเอก ธรินทร์ ปุณศรี ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งประทับรักษาพระอาการประชวร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
error: Content is protected !!