วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

“บิ๊กบี้” กลับถิ่นเก่า 111 ปี กองทัพภาค1

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน
“บิ๊กบี้” กลับถิ่นเก่า
111 ปี กองทัพภาค1
กำลังรบหลัก ทบ.
เส้นทาง สู่ ผบ.ทบ.
คุม6 กองพลรบ
9 มทบ.1 บชร.1 กองร้อยรบพิเศษ
ดูแล 26 จ.ภาคกลาง
จับตา “แม่ทัพต่อ”
บิ๊กบี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และอดีต แม่ทัพภาค1 เป็นประธานใน
งานวันสถาปนา กองทัพภาค1
ครบรอบ 111 ปีที่ กองบัญชาการกองทัพภาค1 สวนมิสกวัน
โดยมี อดีตแม่ทัพภาค1 ร่วมพิธี
และ เป็นการจัดงานภายใต้มาตรการป้องกัน โควิดฯ ของรัฐบาล
​​โดยมีพิธีสงฆ์ และการลงนามในสมุดเยี่ยม และ ขึ้นแท่นรับความเคารพ
​​เป็นอันเสร็จพิธี
​​กองทัพภาค1 ได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่13 มกราคม 2453 ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดกองพลที่ ๅ เป็น กองทัพที่ 1 ประกอบด้วย กองพลที่ 1 มณฑลทหารกรุงเทพฯ, กองพลที่ 2 มณฑลนครไชยศรี และ กองพลที่ 3 มณฑลกรุงเก่า มีที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพอยู่ในกระทรวงกลาโหม
โดยมี พลตรี พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงดำรงตำแหน่ง แม่ทัพพระองค์แรก
ดังนั้น จึงได้กำหนดให้ วันที่ 13 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กองทัพภาค1
​​กองทัพภาค1 มีภารกิจในการวางแผน อำนวยการ กำกับการ และปฏิบัติหน้าที่หลักในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การพัฒนาประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
การถวายความปลอดภัยแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และการปฏิบัติทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม รวมทั้งการปกครอง บังคับบัญชามณฑลทหารบกในพื้นที่ และหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกำหนด มีแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ปัจจุบันมีหน่วยขึ้นตรง 17 หน่วย ประกอบด้วย หน่วยระดับกองพล 6 หน่วย คือ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์, กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์, กองพลทหารราบที่ 9
กองพลทหารราบที่ 11
กองพลทหารม้าที่ 2รักษาพระองค์
และ กองพลพัฒนาที่ 1
และ มี หน่วยสนับสนุนการช่วยรบ 1 หน่วย คือ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
มี มณฑลทหารบก 9 หน่วย คือ มณฑลทหารบกที่11-19
และ 1 กองร้อยฝึกรบพิเศษ โดยมี แม่ทัพต่อ พลโท เจริญชัย หินเธาว์ (ตท.23) เป็นแม่ทัพภาคที่ 1 คนที่ 54
และเป็นน้องรักสายทหารเสือราชินี ของ พลเอกประยุทธ์ ที่ถูกจับตามองว่า จะเป็น ผบ.ทบ. ต่อจาก พลเอกณรงค์พันธ์ ที่จะเกษียณ2566 ส่วน พลโท เจริญชัย เกษียณ2567
error: Content is protected !!