วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กยุง”ตรวจสมุทรปราการ​ คุมเข้ม โควิดฯ

12 ม.ค. 2021
84
“บิ๊กยุง”ตรวจสมุทรปราการ​
คุมเข้ม โควิดฯ
พร้อม รพ.สนาม310 เตียง เล็ง ตั้งเพิ่มอีก
ตั้ง จุดตรวจหลัก 7 จุด
จุดตรวจย่อยอีก 21 จุด
.
“รองเสธ.ยุง” พลเรือเอก เจริญพล คุ้มราษี ร.น. รองเสนาธิการทหาร​ ในฐานะรองเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง(ศปม.) พร้อม ผู้แทน ยก.ทหาร ผู้แทนกร.ทหาร ร่วมตรวจพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
หลัง พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศปม.มอบหมาย
โดยมี นาย วันชัย คงเกรษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และข้าราชการด้านความมั่นคง ต้อนรับ
ทั้งนี้จังหวัดสมุทรปราการได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์มาตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวอย่างสม่ำเสมอ
ซึ่งทางจังหวัดมีเตียงรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 310 เตียง และมีแผนจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอีกจำนวนหนึ่ง
ทั้งนี้จังหวัดสมุทรปราการ มีจุดตรวจหลัก 7 จุดและจุดตรวจย่อยอีก 21 จุดมีการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้น​ ทั้งทางบกและทางทะเล และได้มีการตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวตามมาตรการเชิงรุกของสาธารณสุขจังหวัดโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้​ รองเสนาธิการทหาร ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว​ งดการจัดกิจกรรมที่มีคนหมู่มาก ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารขอความร่วมมือให้ปิดเวลา 21.00 นาฬิกา
พร้อมทั้งขอให้หน่วยงานเกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนดาวน์โหลดโปรแกรม “หมอชนะและไทยชนะ”อย่างทั่วถึง
และหากประชาชนมีประวัติการเดินทางข้ามพื้นที่มาก่อนหน้านี้ ขอความร่วมมืออย่าปิดบังไทม์ไลน์ของตนเอง เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรคและลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อต่อไป รวมถึงมาตราการของจุดตรวจและจุดควมคุมโรค ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!