วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

“รองเสธ.ป้อม” ตรวจพื้นที่ ปทุมธานี ความพร้อมรพ.สนาม 308 เตียง 7 จุดตรวจ

“รองเสธ.ป้อม”
ตรวจพื้นที่ ปทุมธานี
ความพร้อมรพ.สนาม 308 เตียง
7 จุดตรวจ
ขอทุกฝ่าย คำนึงความปลอดภัย ของตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วย
“หัวหน้า ศปม.” ฝากความห่วงใย
.
“รองเสธ.ป้อม” พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหาร/รองเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ตรวจพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
ตามสั่งการของ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง
โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และข้าราชการด้านความมั่นคง ต้อนรับ
สำหรับพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์อย่างเข้มข้น
โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวอย่างสม่ำเสมอ มีการตรวจเชิงรุกและคัดกรองตามมาตรการที่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกำหนด
ซึ่งจังหวัดปทุมธานีมีโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 308 เตียง และมีการวางแผนจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมอีก
ปัจจุบัน จังหวัดปทุมธานี มีจุดตรวจร่วม จำนวน 7 จุด มีการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้น
ในการนี้ พลอากาศเอก ธนศักดิ์ ได้แจ้งถึงความห่วงใยของ พลเอกเฉลิมพล /หัวหน้าศปม. ว่า ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
พร้อมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนดาวน์โหลดโปรแกรม “หมอชนะและไทยชนะ”อย่างทั่วถึง เพื่อร่วมมือกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิดฯ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!