วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

ล้าง สนามบินหาดใหญ่

ล้าง สนามบินหาดใหญ่
ทหาร พล.พัฒนา4
มาช่วย การท่าอากาศยานฯ
ล้างทำความสะอาด -พ่นน้ำยา
เพื่อฆ่าเชื้อโรค
ประชาชนมาใช้บริการ จะได้สบายใจ
.
“ผบ.เจี๊ยบ” พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 นำกำลังพล กองพลพัฒนาที่ 4 ร่วมกับการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ทำ Big Cleaningขัดล้างทำความสะอาด และสวมชุด PPEฉีดพ่นไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ 0.5% ฆ่าเชื้อ ในพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา
โดนจะทำสัปดาห์ ละ1 ครั้ง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิดฯเพื่อให้ประชาชนที่ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ มีความสบายใจ
เพราะที่นี่ เป็น Gate way to Southernmost of Thailand.
error: Content is protected !!