วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

ทัพเรือ โล่ง อีกหน่อย!!

ผลตรวจ 9 ทหารเรือ เสี่ยงสูง
ไม่ติดเชื้อCoViD
60 ทหารเรือ กักตัวในเรือหลวงจักรีฯ
ก็ไม่พบเชื้อ แต่ยังต้องกักตัว14 วัน ดูแลเรือต่อ
ส่วนอีก 201 นาย กักตัวที่อาคารรับรองสัตหีบ รอผลตรวจ
.
มีรายงานข่าวจากกองทัพเรือ ถึงผลการปฏิบัติของ เรือหลวงจักรีนฤเบศร กรณีตรวจพบประจำเรือ 2นาย ติดเชื้อ COVID19 ว่า กำลังพลผู้ที่ติดเชื้อ 2 นาย นั้น ปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ส่วนอาการโดยทั่วไป มีน้ำมูก และไอเล็กน้อย
ส่วนกำลังพล ร.ล.จักรีนฤเบศร ที่ดำเนินการกักตัวสังเกตอาการ. นั้น เป็น ผู้ที่กักตัวที่อาคารรับรองสัตหีบ จำนวน 210 นาย แบ่งเป็น2 กลุ่ม คือ กำลังพลกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง จำนวน 9 นาย กักตัวสังเกตอาการระหว่าง 10- 24ม.ค.2564ได้ทำการตรวจหาเชื้อ COVID19ใน 9 ม.ค.2564 ผลตรวจ ไม่พบเชื้อ
และ กำลังพล กลุ่มที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 201 นาย ที่กักตัวที่อาคารรับรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อสังเกตอาการระหว่าง11-25 ม.ค.2564 ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID19 ในวันที่ 11ม.ค.2564 อยู่ระหว่างรอผลการตรวจฯ
และยังมีกำลังพล ร.ล.จักรีนฤเบศร ผู้ที่กักตัวที่เรือ เพื่อดูแลรักษาอุปกรณ์ ป้องกันเพลิงไหม้ และเข้ายามรักษาการณ์60 นาย นั้น ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID19 ในวันที่ 11 ม.ค.2564 เรียบร้อย ผลตรวจ ไม่พบเชื้อ แต่อย่างใด แต่ยังกักตัวในเรือต่อไป
error: Content is protected !!