วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

“รองแม่ทัพภาค 3-ผบ.กกล.นเรศวร” ลงพื้นที่ แม่สอด จ.ตาก ติดโควิดฯ66 คน ตาย1 หายแล้ว 31คน

“รองแม่ทัพภาค 3-ผบ.กกล.นเรศวร”
ลงพื้นที่ แม่สอด จ.ตาก
ติดโควิดฯ66 คน ตาย1 หายแล้ว31คน
สั่งคุมเข้มสกัดกั้น ชายแดน 987 กม.
จับได้ 225 คน ผู้นำพา6 คน
เผย ทหาร ตรึงชายแดน
ทั้งลาดตระเวน-ทำเครื่องกีดขวาง -วางแนวลวดหนาม-เครื่องมือเฝ้าตรวจ -กล้อง CCTV -โดรนตรวจการณ์
ประสานความร่วมมือกับกำลังทหารเมียนมา-ปฏิบัติการด้านการข่าว
.
พลตรีสุริยะ เอี่ยมสุโร รอง แม่ทัพภาค 3 ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ อ.วังเจ้า โดยสร้างความเชื่อมั่น ให้กับ ผู้ที่สัญจรผ่านพื้นที่ จังหวัดตาก ในช่วงมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19)
และ ประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -​19 ในพื้นที่จังหวัดตาก ที่ ห้องประชุมกองกำลังนเรศวร ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
โดยมี พลตรี อำนาจ ศรีมาก ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร
พร้อมด้วย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พันตำรวจเอก อัมพล วงศ์ใหญ่ รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดตาก นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดตาก นายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเมียนมา ยังมีความรุนแรง และในส่วนพื้นที่จังหวัดตาก โดยเฉพาะอำเภอแม่สอด
ปัจจุบันมียอดจำนวนผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 66 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 31 ราย เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ขณะที่อีก 34 ราย ยังคงอยู่รักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอด
สำหรับการดำเนินงานของกองกำลังนเรศวรในการสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังนเรศวร ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดน 987 กิโลเมตร
โดยใช้มาตรการต่างๆ ทั้ง การลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ , จัดทำเครื่องกีดขวาง วางแนวลวดหนาม , ใช้เครื่องมือเฝ้าตรวจ และยุทโธปกรณ์พิศษ เช่น กล้อง CCTV โดรนตรวจการณ์ เพื่อเฝ้าตรวจตามแนวชายแดน ,
ประสานความร่วมมือกับกำลังทหารประเทศเพื่อนบ้านในการสกัดกั้นการลักลอบข้ามแดน รวมทั้ง การปฏิบัติการด้านการข่าว
ทั้งนี้ ในห้วงที่ผ่านมา กองทัพบกได้เพิ่มมาตรการ และเพิ่มเติมกำลังทหาร เข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ เพื่อคุมเข้มยิ่งขึ้น
โดยที่ผ่านมา มีสถิติการจับกุม ดังนี้ (วันที่ 1 ธ.ค. 63 – 10 ม.ค. 64) จับกุมผู้หลบหนีเข้ามืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 108 ครั้ง ผู้ต้องหา จำนวน 225 คน เป็นชาย 168 คน หญิง 57 คน และ ผู้นำพา จำนวน 6 คน , จับกุมคนไทยลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 17 ครั้ง ผู้ต้องหา จำนวน 92 คน เป็นชาย 41 คน หญิง 51 คน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
error: Content is protected !!