วันพุธ, 21 เมษายน 2564

ทบ. แจ้งเลื่อนการสอบเข้า รร.เตรียมทหาร ในส่วน ทบ.

ทบ. แจ้งเลื่อนการสอบเข้า รร.เตรียมทหาร ในส่วนทบ. ออกไป
ยึดเวลารับสมัคร จาก15มค.เป็น 31 มค.64
สอบวิชาการ
จากเดิม เสาร์ 30 ม.ค.64
เป็น เสาร์ 27 ก.พ.64
โควิดฯ เป็นเหตุ…..
.
ผลการประชุมหารือการเตรียมการสอบคัดเลือก นักเรียนเตรียมทหาร(นตท.) ในส่วนของ ทบ. ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นการประชุมทางไกล
เมื่อบ่ายวันนี้ ระบุว่า
1. กองทัพภาค1-4 มีความพร้อมในการเตรียมการจัดสถานที่สอบ
ตามที่ ทบ. กำหนด
2. แต่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด19 ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ที่ประชุมจึงมีมติที่จะเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกฯ ดังนี้
2.1 เลื่อนวันรับสมัครสอบ จากเดิม สิ้นสุด 15 ม.ค.64 เป็น 31 ม.ค.64
2.2 เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จากเดิม ศุกร์ 22 ม.ค.64 เป็น ศุกร์ 19 ก.พ.64
2.3 เลื่อนวันสอบวิชาการ จากเดิม เสาร์ 30 ม.ค.64 เป็น เสาร์ 27 ก.พ.64
2.4 เลื่อนวันประกาศผลสอบ จากเดิม 5 ก.พ.64 เป็น 5 มี.ค.64
2.5 เลื่อนวันสอบรอบสอง จากเดิม 13-15 ก.พ.64 เป็น 13-15 มี.ค.64
2.6 เลื่อนประกาศผลสอบรอบสุดท้าย จากเดิม 5 มี.ค.64 เป็น 19 มี.ค.64
ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังยืน, ข้อความพูดว่า "ทบ.เลื่อนสอบ ทบ. เลื่อน เป็น นักเรียนเตรียมทหาร"
180
แชร์ 13 ครั้ง
error: Content is protected !!